Objecttype Vuilvang

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1
typeVuilvang Nadere aanduiding van het type vuilvang. VuilvangType 1..1
statusLegger Een aanduiding voor de status van de legger waarin het object is opgenomen. LeggerStatus 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
typeRegelbaarheid Nadere aanduiding van het type regelbaarheid. Besturingswijze 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • vuilvang