Objecttype Vispassage

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren
Herkomst definitie Legger info waterkwantiteit
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
afvoerCoefficient Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. DECIMAL 0..1
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
kerendeHoogte Kerende hoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1
typeVispassage Nadere aanduiding van het type vispassage. Kunstwerktype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • vispassage