Objecttype Veiligheidsoordeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Geüniformeerd oordeel over het dijktraject rekening houdend met alle toetssporen.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip veiligheidsoordeel


Property "Definitie" (as page type) with input value "Geüniformeerd oordeel over het dijktraject rekening houdend met alle</br>toetssporen." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
toetsoordeelZonderKansschatting Geüniformeerd resultaat van een toetsspoor of een combinatie van toetssporen zonder faalkansschatting.[31-8-2018}: Multiplicity = [1]; gewijzigd op verzoek van WBI. ToetsoordeelTraject 1..1
toetsoordeelMetKansschatting Geüniformeerd resultaat van een toetsspoor of een combinatie van toetssporen met faalkansschatting.[31-8-2018}: Multiplicity = [1]; gewijzigd op verzoek van WBI. ToetsoordeelTraject 1..1
veiligheidsoordeel Geüniformeerd oordeel over het traject rekening houdend met alle toetssporen, uitgedrukt in een categorie. VeiligheidsoordeelDatatype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Veiligheidsoordeel [1..1] gebaseerdOp Beheerdersoordeel [1..1]

ToDo

Veiligheidsoordeel [1..1] gegeven over Waterkeringstelsel [1..1]

ToDo

Veiligheidsoordeel [1..1] uitkomstVan Beoordelingsproces [1..1]

ToDo

GecombineerdToetsoordeel [1..*] specificeert Veiligheidsoordeel [1..1]

ToDo

Toetsspoor [1..*] leidtTot Veiligheidsoordeel [1..1]

ToDo

Toetsspoor [1..*] onderdeelVan Veiligheidsoordeel [1..1]

ToDo


Toelichting