Objecttype TeenconstructieOvergangsconstructie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Overgangsconstructie:

Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.Teenconstructie:

Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieLijn Geometrische representatie van het object als (2D/3D) lijn. GM_Curve 1..1
hoogteBovenkant Hoogte van de bovenkant van de wand. DECIMAL 0..1
typeConstructie Nadere aanduiding van het type teenconstructie/overgangsconstructie. CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)