Objecttype TeenconstructieOvergangsconstructie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Overgangsconstructie:

Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.Teenconstructie:

Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


Property "Definitie" (as page type) with input value "Overgangsconstructie:</br>Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.Teenconstructie:</br>Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieLijn Geometrische representatie van het object als (2D/3D) lijn. GM_Curve 1..1
hoogteBovenkant Hoogte van de bovenkant van de wand. DECIMAL 0..1
typeConstructie Nadere aanduiding van het type teenconstructie/overgangsconstructie. CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

TeenconstructieOvergangsconstructie [0..2] sluitAanOp Bekledingsconstructie [1..2]

ToDo
TeenconstructieOvergangsconstructie is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting