Objecttype Subject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaartHerkomst definitie: project IMWA Watersysteem
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
typeSubject Nadere aanduiding van het type subject. Subject_soorten 1..1
naam Naam van het subject. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

RolSubject [0..*] beschrijftRol Subject [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • subject
  • vaarweg