Objecttype Schematisatie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Schematisatie [1..*] wordtGebruiktVoor Toetsspoor [0..*]

ToDo
Generalisaties
Schematisatie is een generalisatie van VakindelingIndeling van een waterkering in de lengterichting op basis van relevante eigenschappen.
Specialisaties


Toelichting