Objecttype Referentiepunt

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip referentiepuntOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekAanwezig Kenmerk of een referentiepunt dan wel virtueel is dan wel gerepresenteerd wordt door een feitelijk punt.Toelichting:Een referentiepunt dat fysiek aanwezig is ligt in de buurt van de referentielijn. Een niet fysiek aanwezig referentiepunt ligt op de referentielijn. De referentielijn is de lijnvormige presentatie van de waterkering. J_of_N 0..1
geometriePunt Geometrische representatie van het object als punt. GM_Point 0..1
afstandTotNulpunt ToDo INTEGER 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Referentiepunt [0..*] onderdeelVan Referentiestelsel [1..*]

ToDo
Referentiepunt is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting