Objecttype Profielpunt

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Profielen
Definitie Punt die onderdeel is van een profiel (voorstel project).
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..1
geometriePunt Geometrische representatie van het object als punt. GM_Point 1..1
typeProfielKenmerk Nadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkend profielpunt). ProfielKenmerkType 0..1
volgnummer Volgnummer van het profielpunt in het profiel. INTEGER 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)