Objecttype Profielpunt

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Profielen
Definitie Punt die onderdeel is van een profiel (voorstel project).
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -



Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..1
geometriePunt Geometrische representatie van het object als punt. GM_Point 1..1
typeProfielKenmerk Nadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkend profielpunt). ProfielKenmerkType 0..1
volgnummer Volgnummer van het profielpunt in het profiel. INTEGER 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Profielpunt [1..1] gemetenAls GemetenProfielpunt [0..1]

ToDo

Profielpunt [0..*] isOnderdeelVan Profiel [1..*]

ToDo
Profielpunt is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting