Objecttype Pomp

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
aandrijvingPomp Een aanduiding voor de energiebron/voorziening waarmee/waardoor het object wordt aangedreven. AandrijvingPomp 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
maximaleCapaciteit De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water. DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Pomp [1..*] onderdeelVan Gemaal [0..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • pomp