Objecttype PeilbesluitGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Herkomst defintie: Aquo-lex (begrip: peilbesluit)
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Peilgebied [1..*] valtOnder PeilbesluitGebied [0..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)