Codelijst ProfielKenmerkType

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Naam ProfielKenmerkType


Definitie


Wordt als codelijst gebruikt bij

AttribuutsoortBehoort totDefinitieToelichting
Attribuutsoort typeProfielKenmerkObjecttype KenmerkendeProfiellijnNadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkende profiellijn).
Attribuutsoort typeProfielKenmerkObjecttype ProfielpuntNadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkend profielpunt).


Codelijst: ProfielKenmerkType