Attribuutsoort waardebepalingsMethode

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Definitie Beschrijving van de methode waarmee normwaarde(n) in het normbereik is of wordt bepaald.

Domeintabel: Waardebepalingsmethode Meestal zijn de normwaarden bepaald door het document waarin de getalswaarden zijn vastgelegd.

Een normwaarde kan ook bepaald worden op basis van - waarnemingen van - externe variabelen. Deze bepaling kan bestaan uit een berekening of uit een afleiding uit hulptabellen. Dergelijke bepalingen kunnen in de praktijk van chemische toetsingen zijn vastgelegd onder de term 'BijzonderOmstandigheid'.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1..1
Type CHARACTERSTRING
Onderdeel van Objecttype NormProces


Property "Definitie" (as page type) with input value "Beschrijving van de methode waarmee normwaarde(n) in het normbereik is of wordt bepaald. </br>Domeintabel: Waardebepalingsmethode</br>Meestal zijn de normwaarden bepaald door het document waarin de getalswaarden zijn vastgelegd. </br>Een normwaarde kan ook bepaald worden op basis van - waarnemingen van - externe variabelen. Deze bepaling kan bestaan uit een berekening of uit een afleiding uit hulptabellen. Dergelijke bepalingen kunnen in de praktijk van chemische toetsingen zijn vastgelegd onder de term 'BijzonderOmstandigheid'." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Toelichting