Attribuutsoort typeRegelbaarheid

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst
Definitie Nadere aanduiding van het type regelbaarheid.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek
Aanduiding strijdigheid of nietigheid
Kardinaliteit
Indicatie authentiek
Regels
Patroon
Formaat Besturingswijze
Indicatie afleidbaar
Onderdeel van Objecttype AfsluitmiddelToelichting