som potentieel toxische blauwalgen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som potentieel toxische blauwalgen
Definitie (nl)de som potentieel toxische blauwalgen is de som van het biovolume of de uitslag van een telling  van alle gemeten potentieel toxische blauwalg geslachten in een monster, waarvan bekend is dat zij de eigenschap hebben om gifstoffen (cyanotoxines) te produceren
Toelichting (nl)deze som kan worden vergeleken met  opgestelde grenswaarden (bijv. het landelijke blauwalgenprotocol) om een mogelijk gezondheidsrisico te bepalen.
BronWaterschapslaboratorium AQUON
Begin geldigheid2019/03/29
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som potentieel toxische blauwalgenCategorie van
som potentieel toxische blauwalgenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
blauwalg (Begrip)Gerelateerdsom potentieel toxische blauwalgen
cyanobacteriën (Begrip)Gerelateerdsom potentieel toxische blauwalgen
som potentieel toxische blauwalgen (Domeinwaarde)Gerelateerdsom potentieel toxische blauwalgen
RDF.jpg
Aquo history.png