aanduiding bij huisnummer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanduiding bij huisnummer
Definitie (nl)de aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van gebruikelijke straat- en huisnummeraanduidingen
Toelichting (nl)Deze aanduiding wordt gebruikt bij bijvoorbeeld woonboten of woonwagens. In NEN 5825 wordt in dit kader gesproken van woonwagenverwijzingen en woonbootverwijzingen.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanduiding bij huisnummerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png