klei

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)klei
Definitie (nl)natuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten -
Toelichting (nl)volgens de NEN 5104 bestaat het voor 25-100% uit lutumfractie en voor 0-70% uit siltfractie. De zandfractie zal in de praktijk 0-50% bedragen. Klei heeft plastisch-cohesieve eigenschappen, die sterk afhankelijk zijn van vochtgehalte, pakking, korrelgrootteverdeling en soort kleimineralen.
BronNEN 5104
Label (en)clay
Label (de)klei
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kleiBreder
kleiCategorie van
kleiGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kleimineraal (Begrip)Brederklei
potklei (Begrip)Brederklei
Klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
Klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
Klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
adsorptiecomplex (Begrip)Gerelateerdklei
dijkkern (Begrip)Gerelateerdklei
klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
zavelgrond (Begrip)Gerelateerdklei
RDF.jpg
Aquo history.png