aciditeit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aciditeit
Definitie (nl)de mogelijkheid van een vloeibaar mengsel om een zekere hoeveelheid OH-ionen te binden
Toelichting (nl)de kwantitatieve capaciteit van water om een base te neutraliseren, uitgedrukt in ppm of mg/L calciumcarbonaatequivalent. Het aantal waterstofatomen dat aanwezig is in de vloeistof is hiervoor bepalend. De zuurheid wordt meestal gemeten door middel van titratie met een standaardoplossing van sodiumhydroxide.
AfkortingACDTT
Synoniem (nl)loogbindend vermogen, zuurheid, baseverbruik
Label (en)acidity
Begin geldigheid2016/01/22
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aciditeitCategorie van
aciditeitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aciditeit (Domeinwaarde)Gerelateerdaciditeit
alkaliniteit (Begrip)Gerelateerdaciditeit
base (Begrip)Gerelateerdaciditeit
RDF.jpg
Aquo history.png