base

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)base
Label (en)Base
Definitie (nl)een alkaline stof, die een pH heeft die hoger is dan 7,5.
Bronwww.lenntech.com
Datum start2011/07/04 10:25:27
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:43
StatusG
Id23444

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baseCategorie van
baseGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aciditeit (Begrip)Gerelateerdbase
alkaliniteit (Begrip)Gerelateerdbase
zuurheid (Begrip)Gerelateerdbase
RDF.jpg
Aquo history.png