afwateringseenheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afwateringseenheid
Definitie (nl)gebied dat een stelsel van wateren of riolen met de daarop lozende gronden omvat en rechtstreeks loost op buitenwater
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwateringseenheidBreder
afwateringseenheidGerelateerd
afwateringseenheidHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
polder (Begrip)Brederafwateringseenheid
Afwateringseenheid (Domeinwaarde)Gerelateerdafwateringseenheid
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdafwateringseenheid
transportstelsel (Begrip)Heeft onderdeelafwateringseenheid
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelafwateringseenheid
transportstelsel (Begrip)Smallerafwateringseenheid
watersysteem (Begrip)Smallerafwateringseenheid
RDF.jpg
Aquo history.png