actuele evapotranspiratie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)actuele evapotranspiratie
Label (en)Actual evapotranspiration
Definitie (nl)som van de werkelijke verdamping uit de bodem, interceptie en transpiratie uit vegetatie
Toelichting (nl)De actuele evapotranspiratie is per definitie kleiner of gelijk aan de potentiële evapotranspiratie die uitgaat van een situatie zonder vochttekort. De actuele evapotranspiratie varieert met de bodemomstandigheden, bodemvocht en vegetatie.
BronHydrologische Woordelijst: https://edepot.wur.nl/185586
Datum start2011/07/04 10:29:51
Datum gewijzigd2016/01/14 13:02:43
StatusG
Id24874

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele evapotranspiratieCategorie van
actuele evapotranspiratieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actuele verdamping (Begrip)Gerelateerdactuele evapotranspiratie
RDF.jpg
Aquo history.png