actuele evapotranspiratie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actuele evapotranspiratie
Definitie (nl)som van de werkelijke verdamping uit de bodem, interceptie en transpiratie uit vegetatie
Toelichting (nl)De actuele evapotranspiratie is per definitie kleiner of gelijk aan de potentiële evapotranspiratie die uitgaat van een situatie zonder vochttekort. De actuele evapotranspiratie varieert met de bodemomstandigheden, bodemvocht en vegetatie.
BronHydrologische Woordelijst: https://edepot.wur.nl/185586
Label (en)Actual evapotranspiration
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele evapotranspiratieCategorie van
actuele evapotranspiratieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actuele verdamping (Begrip)Gerelateerdactuele evapotranspiratie
RDF.jpg
Aquo history.png