analysemethode

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)analysemethode
Datum start2016/01/22 09:29:34
Datum gewijzigd2016/01/22 09:29:34
StatusG
Id35669

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waardebepalingsmethode (Begrip)Gebruik vooranalysemethode
waardebepalingsmethode (Begrip)Gerelateerdanalysemethode
RDF.jpg
Aquo history.png