waterbodem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterbodem
Definitie (nl)de bodem onder open wateren, meestal aangerijkt met een laag slib (bestaande uit organische en/of mineralen bestanddelen) die door (natuurlijke) sedimentatie van zwevende bestanddelen in het open water is ontstaan.
Toelichting (nl)het is meestal fijnkorrelig, structuurloos en compact plantaardig materiaal, leemachtig en smerend van karakter en bruingrijs kleurig.
Label (en)sediment
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbodemBreder
waterbodemCategorie van
waterbodemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vak (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
RDF.jpg
Aquo history.png