anomalistische getijden

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)anomalistische getijden
Definitie (nl)uitdrukking die soms wordt gebruikt voor de partiele getijden (harmonische componenten) die samenhangen met de afstand van de maan tot de aarde.
Toelichting (nl)De belangrijkste hiervan is N2 met een periode van 12:40. De afstand van de maan tot de aarde varieert gedurende een periode van 27.55 dagen, de zogenaamde anomalistische maansmaand. Bij het apogeum zijn de getijden zwakker dan gemiddeld en bij het perigeum sterker. Deze variatie wordt beschreven door N2, die gedurende een maand eenmaal in fase en eenmaal in tegenfase met het hoofdmaansgetij M2 (periode 12:25) komt.
Bronrikz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anomalistische getijdenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png