zeewater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zeewater
Definitie (nl)het water wat voorkomt in de zeeën en oceanen en een hoge concentratie zouten bevat (meer dan 10 000 mg/l)
Toelichting (nl)Het onderscheidt zich van zuiver water door het grote aantal erin opgeloste stoffen, zoals anorganische vaste stoffen, organische stoffen en gassen. Daarnaast bevat zeewater ook zwevend materiaal als slibdeeltjes en plankton.
Begin geldigheid2016-01-22
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2311-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zeewaterCategorie van
zeewaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
brak water (Begrip)Gerelateerdzeewater
zoet water (Begrip)Gerelateerdzeewater
RDF.jpg
Aquo history.png