afbreekbaarheid van een stof

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afbreekbaarheid van een stof
Definitie (nl)dit heeft betrekking op de snelheid waarmee een stof door micro-organismen of door chemische reacties wordt afgebroken.
Toelichting (nl)Bij een volledige afbraak wordt een stof van een organische naar een anorganische vorm omgezet. Stoffen die moeilijk afbreken worden persistent genoemd. Deze stoffen kunnen lange tijd in het milieu verblijven en daar eventueel accumuleren.
Bronwww.waterbodem.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afbreekbaarheid van een stofCategorie van
afbreekbaarheid van een stofHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
chemische stof (Begrip)Heeft onderdeelafbreekbaarheid van een stof
RDF.jpg
Aquo history.png