som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
Definitie (nl)de somparameter van aantoonbare Parameters uit de reeks van 30 PFAS verbindingen:Aquo ID-Omschrijving(Code),CASnr:123-45-6; 4437-perfluorbutaanzuur(PFBA),CASnr:375-22-4; 4448-perfluorpentaanzuur(PFPA),CASnr:2706-90-3; 4441-perfluorhexaanzuur(PFHxA),CASnr:307-24-4; 4440-perfluorheptaanzuur(PFHpA),CASnr:375-85-9; 4443-perfluor-n-octaanzuur(PFOA),CASnr:335-67-1; 4442-perfluornonaanzuur(PFNA),CASnr:375-95-1; 4438-perfluordecaanzuur(PFDA),CASnr:335-76-2; 4451-perfluorundecaanzuur(PFUdA),CASnr:2058-94-8; 4439-perfluordodecaanzuur(PFDoA),CASnr:307-55-1; 4450-perfluortetradecaanzuur (PFTeDA),CASnr:376-06-7; 5735-perfluorhexadecaanzuur(PFC16azr),CASnr:67905-19-5; 3895-perfluorbutaansulfonzuur(L_PFBS),CASnr:375-73-5; 5935-perfluor-1-pentaansulfonzuur(PFC5asfzr),CASnr:2706-91-4; 3932-perfluorhexaansulfonzuur(L_PFHxS),CASnr:355-46-4; 3931-perfluor-1-heptaansulfonzuur(L_PFHpS),CASnr:375-92-8; 4445-perfluoroctaansulfonzuur (lineair)(PFOS),CASnr:1763-23-1; 5936-perfluornonaan-1-sulfonzuur(PFC9asfzr),CASnr:68259-12-1; 3898-perfluor-1-decaansulfonzuur(L_PFDS),CASnr:335-77-3; 4446-perfluoroctaansulfonamide(PFOSA),CASnr:754-91-6; 6001-N-methyl perfluoroctaansulfonamide(MeFOSA),CASnr:31506-32-8; 6000-N-ethylperfluoroctaansulfonamide(EtFOSA),CASnr:4151-50-2; 5937-N-methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur(N-MeFOSAA),CASnr: 2355-31-9; 5744-perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur(EtFOSAA),CASnr:2991-50-6; 5996-2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS) (H-PFC6asfzr),CASnr:757124-72-4; 5517-2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)(2PFC6yC2a1sf),CASnr:27619-97-2; 5830-2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)(H-PFC10asfzr),CASnr:39108-34-4; 6722-6:2/8:2 fluortelomerfosfaatdiester(62-82diPAP),CASnr:943913-15-3; 5741-2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur(FRD-903),CASnr:13252-13-6; 5999-ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat(ADONA),CASnr:958445-44-8; 6860-decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur (4-PFECHS),CASnr:646-83-3.
Toelichting (nl)voornamelijk te gebruiken voor grondwater voor de OVAM
Bronhttps://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water-gop/compendium-wac. Ontwerp versie van 2022 (versie maart 2022)
Begin geldigheid2022-07-02
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2112-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Gerelateerdsom 30 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png