backflush

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)backflush
Definitie (nl)periodieke omkering van de permeaatstroom door het membraan (van de schone naar de vuile zijde) met als doel de verwijdering van vervuiling van het membraanoppervlak.
Synoniem (nl)backflow, backpulse, terugspoeling, terugwassen
Label (en)Backflush , backpulse , backwashing
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
backflushCategorie van
backflushGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
membraan (Begrip)Gerelateerdbackflush
permeaat (Begrip)Gerelateerdbackflush
RDF.jpg
Aquo history.png