afvloeiingscoéfficient

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afvloeiingscoéfficient
CodeZBMACOEF
Definitie (nl)berekeningsfactor waarmee de berekende verharde oppervlakken moeten worden vermenigvuldigd. De factor is afhankelijk van het type verharding.
Toelichting (nl)De factor is afhankelijk van het type verharding
Datum start2011/07/04 10:27:33
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:38
StatusG
Id24151

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvloeiingscoéfficientCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png