berging in bodemoneffenheden

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)berging in bodemoneffenheden
Label (en)Depression Storage
Definitie (nl)hemelwater geborgen in oppervlakte oneffenheden die niet bijdraagt aan de afstroming.
Datum start2011/07/04 10:26:07
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:47
StatusG
Id23678

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging in bodemoneffenhedenBreder
berging in bodemoneffenhedenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterberging (Begrip)Smallerberging in bodemoneffenheden
RDF.jpg
Aquo history.png