zware metalen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zware metalen
Definitie (nl)metallische elementen met een atoomgewicht groter 5 gr/cm3.
Toelichting (nl)Cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink (soms ook arseen). Zijn van milieukundig belang aangezien niet afbreken. Veel zijn essentieel voor het leven maar kunnen giftig zijn bij bepaalde concentraties.
BronAdapted
Label (en)Heavy metals
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zware metalenBreder
zware metalenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png