bergbassin

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergbassin
Definitie (nl)reservoir dat water opslaat voor nuttig gebruik.
Toelichting (nl)Zoals wateraanvoer, stroomvoorziening, irrigatie en recreatie.
Synoniem (nl)waterbassin
Label (en)Reservoir, storage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergbassinBreder
bergbassinCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png