colloïdaal beton

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)colloïdaal beton
Begin geldigheid2011-07-25
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
colloïdaal betonBreder
colloïdaal betonIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Colloïdaal beton (open structuur) (Domeinwaarde)Gerelateerdcolloïdaal beton
RDF.jpg
Aquo history.png