kilometerraai

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kilometerraai
Definitie (nl)een officieel vastgestelde, relatieve plaatsaanduiding langs de vaarweg, welke de afstand tot een bepaald nulpunt weergeeft
Toelichting (nl)Het nulpunt is vaak het officiële begin van de vaarweg. Door wijzigingen in de vaarweg kan het voorkomen dat de afstand tussen kilometerraaien niet meer gelijk is aan 1000 meter.
Label (de)kilometer-markierung , kilometer stationierung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kilometerraaiCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png