chemicaliën waarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)chemicaliën waarde
Definitie (nl)de gegevens van een enkele chemicaliënrubriek voor een bepaalde chemicaliënstof.
Toelichting (nl)N.B. Het is mogelijk dat per chemische stof meer dan een waarde voorkomt voor een chemicaliënrubriek. Met andere woorden: voorkomens van chemicaliënwaarde hoeven niet uniek te zijn.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
chemicaliën waardeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png