categorie oppervlaktewater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)categorie oppervlaktewater
Definitie (nl)een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte van het stroomgebied van het water zoals bepaald door het waterschap
Toelichting (nl)Naast het domein zijn er verschillende indelingen bij waterschappen in gebruik, zoals: - indeling naar 1e soort, 2e soort, 3e soort etcetera / - indeling naar hoofdwaterloop, waterloop, detailwaterloop etcetera / Deze indelingen zijn in principe eenvoudig te herleiden naar primair, secundair en tertiair
Label (en)category surface water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
categorie oppervlaktewaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png