getij

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)getij
Definitie (nl)het periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van maan en zon.
Toelichting (nl)Doen zich geen verstorende weersinvloeden voor dan treedt het zogenaamde "astronomisch getij" op.
BronCHO (400a), gewijzigd
Synoniem (nl)getijde, tij
Label (en)tide
Label (de)Tide
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
getijCategorie van
getijGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
astronomisch getij (Begrip)Bredergetij
amfidromie (Begrip)Gerelateerdgetij
beloodsing (Begrip)Gerelateerdgetij
benedenpand (Begrip)Gerelateerdgetij
benedenrivier (Begrip)Gerelateerdgetij
benedenrivierengebied (Begrip)Gerelateerdgetij
periode (Begrip)Gerelateerdgetij
stroming (Begrip)Gerelateerdgetij
RDF.jpg
Aquo history.png