acute toxiciteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)acute toxiciteit
Definitie (nl)giftigheid van een stof na eenmalige toediening
Label (en)acute toxity
Label (de)akute Toxizität
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
acute toxiciteitBreder
acute toxiciteitCategorie van
acute toxiciteitHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
acute toxiciteittoets (Begrip)Heeft onderdeelacute toxiciteit
RDF.jpg
Aquo history.png