afschrijving

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afschrijving
Label (en)Depreciation
Definitie (nl)boekhoudkundig middel om de economische waarde van een kapitaal goed te beschrijven.
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld een water project
Datum start2011/07/04 10:24:30
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:37
StatusG
Id23136

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afschrijvingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png