vuilwaterriool

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vuilwaterriool
Definitie (nl)een openbaar vuilwaterriool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet mede voor het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld, of aangesloten op een zuiveringstechnisch werk of een werk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk.
BronHandboek wet- en regelgeving waterbeheer
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vuilwaterrioolCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vuilwaterriool, centraal lozend (Domeinwaarde)Gerelateerdvuilwaterriool
vuilwaterriool, niet centraal lozend (Domeinwaarde)Gerelateerdvuilwaterriool
RDF.jpg
Aquo history.png