anoxisch

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)anoxisch
Definitie (nl)geen of een gebrek aan zuurstof
Toelichting (nl)maar wel nitraat (waarin gebonden zuurstof) aanwezig
BronInternational Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104.
Label (en)anoxic
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anoxischCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Opnamesnelheid anoxisch fosfaat (Domeinwaarde)Gerelateerdanoxisch
RDF.jpg
Aquo history.png