anoxisch

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)anoxisch
Definitie (nl)geen of een gebrek aan zuurstof
Toelichting (nl)maar wel nitraat (waarin gebonden zuurstof) aanwezig
BronInternational Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104.
Label (en)anoxic
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anoxischCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Opnamesnelheid anoxisch fosfaat (Domeinwaarde)Gerelateerdanoxisch
RDF.jpg
Aquo history.png