aanliggend eigenaar

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanliggend eigenaar
Definitie (nl)diegene die het aangrenzende perceel bezit
Begin geldigheid2017/12/14
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanliggend eigenaar (Domeinwaarde)Gerelateerdaanliggend eigenaar
RDF.jpg
Aquo history.png