aanliggend eigenaar

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanliggend eigenaar
Definitie (nl)diegene die het aangrenzende perceel bezit
Datum start2017/12/14 07:28:16
Datum gewijzigd2017/12/14 07:28:44
StatusG
Id35856

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanliggend eigenaar (Domeinwaarde)Gerelateerdaanliggend eigenaar
RDF.jpg
Aquo history.png