aanliggend eigenaar

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanliggend eigenaar
Definitie (nl)diegene die het aangrenzende perceel bezit
Begin geldigheid2017/12/14
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanliggend eigenaar (Domeinwaarde)Gerelateerdaanliggend eigenaar
RDF.jpg
Aquo history.png