RelatedSubjectRollen

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id1038
VoorkeurslabelRelatedSubjectRollen
Definitie (nl)Definitie De rol van de ene betrokkene tot de andere. Toelichting De domeinwaarden in deze domeintabel worden gebruikt om aan te geven wat de onderlinge relaties zijn tussen betrokkenen (personen en organisaties). Een persoon (subject 2) kan bijvoorbeeld medewerker zijn bij een organisatie (subject 1).
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://redactie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/RAP_domeinen_IMmetingen_Praktijkrichtlijn_v1.3.pdf
Is open domeinN
Begin geldigheid24-11-2015 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd03-03-2016 00:00:00
MetadataId, Omschrijving, Toelichting, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel RelatedSubjectRollen gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Toelichting
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png