Plaatsbepalingsapparaat

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id406
VoorkeurslabelPlaatsbepalingsapparaat
Definitie (nl)Nadere aanduiding van methode en/of apparaat voor de plaatsbepaling van een meting.

Deze tabel is een subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat. De tabel bevat systemen die gebruikt worden voor plaatsbepaling.

Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).
Reden beeindigingRfC W-1509-0006
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Vervangen doornu in Meetapparaat, ID 1 t/m 20
Is open domeinJ
Begin geldigheid2011-10-06
Eind geldigheid2016-01-04
XSDAquo-domein_plaatsbepalingsapparaat_2013.xsd
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Plaatsbepalingsapparaat gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png