bedrijfs rechtsvorm

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bedrijfs rechtsvorm
Definitie (nl)type rechtsvorm waaronder de vestiging, vereniging of stichting aan het economische/maatschappelijke verkeer deelneemt
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfs rechtsvormCategorie van
bedrijfs rechtsvormGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wetgeving (Begrip)Gerelateerdbedrijfs rechtsvorm
RDF.jpg
Aquo history.png