beschikbaarheid

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beschikbaarheid
Label (en)availability
Definitie (nl)het percentage tijd waarin een systeem functioneert zoals bedoeld.
Toelichting (nl)Niet-beschikbaarheid kan worden veroorzaakt door geplande en niet geplande onderbrekingen
BronIMO resolutie A.860(20) - vertaald
Datum start2011/07/04 10:26:10
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:47
StatusG
Id23696

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschikbaarheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png