organisch stof

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)organisch stof
Definitie (nl)materiaal waaruit levende en dode organismen zijn opgebouwd en dat door micro-organismen kan worden afgebroken.
Toelichting (nl)De hoeveelheid organisch stof kan worden berekend uit het gloeiverlies door een correctie voor aan kleimineralen gebonden water en door een correctie voor ijzer.
BronNVA
Synoniem (nl)organische stof
Label (en)organic matter
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
organisch stofCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Organisch stof (Domeinwaarde)Gerelateerdorganisch stof
uitgedrukt in fosfor / organische stof (Domeinwaarde)Gerelateerdorganisch stof
uitgedrukt in stikstof / organische stof (Domeinwaarde)Gerelateerdorganisch stof
RDF.jpg
Aquo history.png