natuurvriendelijke oever

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)natuurvriendelijke oever
Definitie (nl)oever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen.
Toelichting (nl)natuurvriendelijke oevers maken deel uit van de 'groene oeverzones'
Label (en)nature friendly bank
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurvriendelijke oeverBreder
natuurvriendelijke oeverCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Natuurvriendelijke oever (Domeinwaarde)Gerelateerdnatuurvriendelijke oever
RDF.jpg
Aquo history.png