beteugeling

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beteugeling
Definitie (nl)dichting van geulen en kreken bij bedijkingen.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Datum start2011/07/04 10:26:14
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:48
StatusG
Id23722

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beteugelingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png