organisch kwik

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)organisch kwik
Definitie (nl)methylkwik volgens circulaire bodemsanering
Toelichting (nl)In circulaire bodemsanering is een norm voor organisch kwik opgenomen. De norm is afgeleid op basis van toxiciteitsdata methylkwik. Voor overige verbindingen organisch kwik kan dezelfde waarde aangehouden worden, volgens advies RIVM, daar de toxische waarde vergelijkbaar is. Om de afleiding normwaarde zuiver te houden is besloten door deze waarde te koppelen aan de stof waarvoor de norm is afgeleid.
BronRIVM
Begin geldigheid2014/10/10
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
organisch kwikCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png