waterbodem

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterbodem
Definitie (nl)bodem van een oppervlaktewaterlichaam
Toelichting (nl)de oevers van het oppervlaktewaterlichaam (sloot, rivier, meer, enzovoorts) behoren niet tot de waterbodem.
BronProject IMWA Watersysteem
Begin geldigheid2014-12-16
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbodemCategorie van
waterbodemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterbodem (polder zijde) (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterbodem
Waterbodem (waterkering zijde) (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterbodem
benthisch (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
benthos (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
droger oevergebied (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
droogstand watergang (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
vak (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
RDF.jpg
Aquo history.png